Forretningsbetingelser og pris

Hverdage fra 07 – 17 er det ordinær timepris. Vejledende pris for medlemmerne er 310 kr pr time. Dette kan dog i hver enkelt tilfælde forhandles som kunde og handyman kommer overens.

I de fald kunden ønsker arbejdet udført på tider udenfor de almindelige hverdage mellem 07 – 17, må påregnes et tillæg på op til 30%.

Om ikke andet er overenskommet, regnes tiden fra når medlemmet kører hjemmefra, til bilen er hjemme igen.

Der kan i de tilfælde det skønnes muligt, gives et fast tilbud, og i de tilfælde dette ikke er muligt, et prisoverslag.

Såfremt opgaven kræver større maskiner såsom minigravere eller frontlaster, pålægges dette separat – bortset fra i de tilfælde opgaven udføres på fast pris. Da er udgiften inkluderet i tilbuddet.

Bruges bil og trailer til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer eller skrald, debiteres 3.80 kr pr km.

Ved større og længerevarende vikaraftaler kan fremforhandles en reduktion i timeprisen.

Frokostpauser betales af håndværkeren – derudover kan holdes fem min pause pr time på kundens regning.

Betalingsbetingelser bestemmes af kunde og handyman i fællesskab.

Find din lokale håndværker på vores danmarkskort